Klaar voor de AVG? Check het tijdens ICT2018

Geplaatst op 5 april 2018 om 12:00

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Onderstaande punten komen terug in de AVG. Dit zijn de punten waar u als organisatie op moet letten bij de voorbereidingen op de AVG:

  • wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor privacymanagement in uw organisatie?
  • wat zijn de rechten van betrokkenen?
  • hoe brengt u uw gegevensverwerking in kaart?
  • moet uw organisatie een DPIA uitvoeren?
  • hoe implementeert u 'privacy by design' en 'privacy by default' in uw organisatie?
  • heeft uw organisatie een functionaris voor de gegevensbescherming nodig?
  • hoe registreert u datalekken?
  • zijn er juiste overeenkomsten met (sub-)verwerkers?
  • onder welke toezichthouder valt uw organisatie?
  • hoe vraagt u toestemming aan betrokkenen voor gegevensverwerking?

Bent u al helemaal klaar voor de AVG? Of bent u nog volop bezig met de voorbereidingen? Tijdens het AVG-seminar op ICT2018 loopt Michelle Wijnant, juridisch adviseur bij ICTRecht, alle punten met u door. De beste manier om te checken of uw organisatie AVG-proof is! Heeft u zich nog niet ingeschreven voor het seminar? De plaatsen zijn beperkt, dus reserveer nu uw stoel.

Meer nieuws, april 2018