Graag stellen wij aan u voor: Michelle Wijnant

Geplaatst op 8 november 2017 om 14:10

Onlangs heeft u kunnen lezen dat de inwerkingtreding van de AVG één van de hoofdthema's van ICT 2018 gaat worden. Wij zijn zeer verheugd u nu te kunnen vertellen dat Michelle Wijnant hoofdspreker zal zijn over dit onderwerp.

Michelle is juridisch adviseur bij ICTRecht en houdt zich voornamelijk bezig met alle juridische aspecten rondom privacy. Voorafgaand aan haar functie bij ICTRecht heeft zij de Engelstalige master ‘Law and Technology’ gevolgd aan Tilburg University. Gedurende deze master heeft zij bij een tweetal advocatenkantoren stage gelopen. Daarnaast is zij in het bezit van een Cambridge Advanced English (CAE) certificate.

Haar masterthesis heeft ze geschreven over het effect van de inwerkingtreding van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op het Nederlandse rechtssysteem. Hiervoor heeft zij zich zowel in het Nederlandse als Europese rechtssysteem verdiept. Zoals u kunt lezen is Michelle dè persoon bij uitstek om u goed te kunnen informeren over alle zaken rondom de AVG.

Meer nieuws, november 2017